Bunnsedimenter dannelse

Datasettet viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


Bunnsedimenter dannelse

Status: Valid

Version: 1.1

Updated: 4/27/2022 1:31:17 PM

Accepted: 04/04/2022

Draft 27/04/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
1.1
Superseded
Draft
03/12/2021
Geological Survey of Norway
1.0
Superseded
Accepted
11/06/2021

No suggested documents