Artsmangfold – Videoobservasjoner

Status: Submitted

Definition: Datasettet viser antall observerte ulike arter pr. video-transekt og er basert på observasjoner av videomateriale av overflaten av havbunnen, samlet inn ved hjelp av videorigg. Opptak av havbunnens overflate ble gjort langs 200 m og 700 m lange transekt. Hvert punktsymbol er plottet på koordinatene for transektets midtpunkt, hvor symbolets størrelse korresponderer med antall observasjoner. MAREANO samler inn observasjoner fra videorigg for å kartlegge blant annet bunnfauna.

Updated: 01.04.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Institute of Marine Research
Version number 1

Theme: Marine activities

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: Yes

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/1/2023 4:13:53 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
good
GML requirement status
good
WMS status
deficient
WFS status
good
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good