WGS84 UTM Zone 35, 2d

Status: Valid

Definition: UTM er en Gauss-Krüger projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianen er 27° øst for Greenwich.

Updated: 04.03.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 32635

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system:

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset