Web Mercator / Pseudo-Mercator

Status: Submitted

Definition: Spherical Mercator. Mye brukt projeksjon for webkart, blant annet for Google-maps, OpenStreetMap, Bing, ArcGIS, ESRI. Blir også kalt "Web Mercator" eller "Google Web Mercator". I tidligere bruk benyttet en EPSG:900913. Dette henger fremdeles igjen i en del løsninger.

Updated: 20.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 3857

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 300

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Recommended

National requirements for marine areas: Notset