NN54 høyde

Status: Submitted

Definition: Vertkalt koordinatsystem basert på vertikalt datum Norge Normal Null 1954

Updated: 10.06.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 5776

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: NN54

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: vertical

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset