EUREF89 UTM sone 33, 2d + NN2000

Status: Submitted

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til UTM sone 33 i EUREF89. Dekker Norges fastland mellom 12°E og 18°E. Berøringsmeridianen er 15° øst for Greenwich.

Updated: 03.07.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 5973

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: -

Vertical reference system: 5941

Horizontal Reference System: 25833

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset