EUREF89 UTM sone 32, 2d

Status: Valid

Definition: UTM er en Gauss-Krüger projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianen er 9° øst for Greenwich.

Updated: 03.07.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 25832

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 22

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Optional

National requirements: Optional

National requirements for marine areas: Optional