EUREF89 UTM sone 31, 2d + NN54

Status: Submitted

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN54 i tillegg til UTM sone 31 i EUREF89. Dekker Norges fastland mellom 0° og 6°E. Berøringsmeridianen er 3° øst for Greenwich.

Updated: 03.07.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Epsg code

EPSG: 6171

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: -

Vertical reference system: 5776

Horizontal Reference System: 25831

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset