EUREF89 NTM Sone 28, 2d + NN2000

Status: Submitted

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 28 (basert på EUREF89)

Updated: 20.08.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 5968

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 228

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: horizontal

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset