EUREF89 NTM Sone 14, 2d + NN2000

Status: Submitted

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til Norsk Transversal Mercator sone 14 (basert på EUREF89)

Updated: 20.08.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Epsg code

EPSG: 5954

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system:

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: compound

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset