EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Status: Submitted

Definition: Geodetisk koordinatsystem i 2 dimensjoner uten projeksjon

Updated: 22.05.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Epsg code

EPSG: 4258

External references: Show

Referansesystem

SOSI reference system: 84

Vertical reference system:

Horizontal Reference System:

Dimension: Not set

Krav

Inspire requirements: Notset

National requirements: Notset

National requirements for marine areas: Notset