Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 03/07/2024
Status: Valid
Showing 1151 - 1189 of 1189 hits
The Norwegian Coastal Administration

Scheduled downtime

29.04.2021 00:00

19.05.2021 00:00

NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Scheduled downtime

27.08.2019 00:00

31.08.2019 00:00

Norwegian Mapping Authority

Scheduled downtime

24.01.2022 10:42

28.01.2022 07:00

Metadata for ortofoto blir utilgjengelig 18. desember

Scheduled downtime

17.12.2019 00:00

18.12.2019 00:00

NGU - nedetid karttjenester

Scheduled downtime

06.11.2019 00:00

10.11.2019 00:00

Norwegian Mapping Authority

Status message

05.12.2022 15:54

06.12.2022 07:30

Geonorge kartkatalog

Status message

10.12.2021 13:17

10.12.2021 13:17

Geonorge

Status message

16.09.2019 00:00

16.12.2019 00:00

SePlan.no

The system are closed down permanently

31.05.2023 13:34

01.09.2023 13:34

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

15.11.2023 12:21

15.02.2024 12:21

www.dybdedata.no

The system are closed down permanently

30.10.2023 12:00

01.02.2024 00:00

GrusPukkWMS4

The system are closed down permanently

16.12.2022 14:52

16.12.2022 14:52

Geonorge Temakart (kart.geonorge.no)

The system are closed down permanently

07.06.2022 12:17

03.07.2022 12:17

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

12.02.2024 14:28

01.06.2024 14:28

Kodelistene "Kommunenummer 2019" og "Fylkesnummer 2019"

The system are closed down permanently

15.11.2023 13:06

15.02.2023 13:06

Fiskeridirektoratet kart system

The system is temporarily out of service

13.12.2021 10:44

13.12.2021 10:44

Norwegian Mapping Authority

The system is temporarily out of service

18.04.2023 12:08

22.04.2023 12:00

Laste ned Miljødirektoratets data fra Geonorge

The system is temporarily out of service

09.12.2019 00:00

09.12.2019 00:00

Riksantikvarens Kulturminner WMS- og REST-tjeneste

The system is temporarily out of service

13.12.2021 09:14

13.12.2021 09:14

Cache-tjenester

Temporary operational problems

12.08.2021 00:00

12.08.2021 00:00

Alle tjenester (visning, beregning og nedlastning)

Temporary operational problems

24.03.2022 09:12

24.03.2022 09:12

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

27.11.2023 09:26

27.11.2023 09:26

Driftsmelding

The system has been restored

19.02.2019 00:00

19.05.2019 00:00

Geonorge kartkatalog

Temporary operational problems

11.12.2021 18:44

11.12.2021 18:44

Geonorge

The system has been restored

01.02.2021 00:00

01.05.2021 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

11.11.2019 00:00

11.11.2019 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

16.10.2019 00:00

16.10.2019 00:00

Alle karttjenester

The system has been restored

14.04.2020 00:00

14.07.2020 00:00

Geonorge

Temporary operational problems

18.11.2021 13:30

18.11.2021 13:30

Geonorge - laste ned data

The system has been restored

13.11.2019 00:00

13.11.2019 00:00

Fiskeridirektoratet kart system

The system has been restored

20.12.2021 14:14

20.12.2021 14:14

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

08.02.2022 14:48

08.02.2022 14:48

Unavailable service

13.04.2022 10:33

11.04.2022 12:00

Unavailable service

06.06.2024 07:32

19.06.2024 07:32

Unavailable service

21.07.2023 09:09

21.10.2023 09:09

Unavailable service

13.04.2022 10:31

11.04.2022 12:00

Unavailable service

02.11.2022 09:56

02.11.2022 09:56

Unavailable service

19.06.2023 09:29

19.09.2023 09:29

Unavailable service

13.04.2022 10:27

11.04.2022 12:00

Showing 1151 - 1189 of 1189 hits