Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 08/12/2023
Status: Valid
Showing 1101 - 1124 of 1124 hits

Ny tjeneste

18.11.2016 00:00

04.01.2017 00:00

Endret datainnhold

19.10.2016 00:00

19.01.2017 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

03.10.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Endret URL

03.10.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Endret URL

23.09.2016 00:00

23.12.2016 00:00

Endret URL

23.09.2016 00:00

23.12.2016 00:00

Endret URL

15.09.2016 00:00

15.12.2016 00:00

Ny tjeneste

02.09.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Ny tjeneste

02.09.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Ny tjeneste

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret datastruktur

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Ny tjeneste

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Fjernet tjeneste

29.06.2016 00:00

01.07.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Showing 1101 - 1124 of 1124 hits