Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 12/09/2023
Status: Valid
Showing 1051 - 1084 of 1084 hits

Endret datainnhold

13.02.2017 00:00

01.06.2017 00:00

Fjernet tjeneste

09.02.2017 00:00

10.05.2017 00:00

Endret URL

23.01.2017 00:00

01.05.2017 00:00

Endret URL

23.01.2017 00:00

01.03.2017 00:00

Ny tjeneste

16.01.2017 00:00

16.04.2017 00:00

Fjernet tjeneste

16.01.2017 00:00

16.04.2017 00:00

Endret URL

12.01.2017 00:00

12.01.2017 00:00

Endret URL

04.01.2017 00:00

04.01.2017 00:00

Ny tjeneste

16.12.2016 00:00

16.03.2017 00:00

Fjernet tjeneste

16.12.2016 00:00

16.03.2017 00:00

Ny tjeneste

18.11.2016 00:00

04.01.2017 00:00

Endret datainnhold

19.10.2016 00:00

19.01.2017 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

03.10.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Endret URL

03.10.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Endret URL

23.09.2016 00:00

23.12.2016 00:00

Endret URL

23.09.2016 00:00

23.12.2016 00:00

Endret URL

15.09.2016 00:00

15.12.2016 00:00

Ny tjeneste

02.09.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Ny tjeneste

02.09.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Ny tjeneste

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret datastruktur

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Ny tjeneste

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Fjernet tjeneste

29.06.2016 00:00

01.07.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Showing 1051 - 1084 of 1084 hits