Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 12/09/2023
Status: Valid
Showing 1001 - 1050 of 1084 hits

Endret URL

25.04.2017 00:00

25.04.2017 00:00

Endret URL

26.04.2017 00:00

01.09.2017 00:00

Endret URL

26.04.2017 00:00

01.09.2017 00:00

New service

14.02.2019 00:00

14.02.2019 00:00

New service

14.02.2019 00:00

14.02.2019 00:00

Changed Url

20.08.2018 00:00

20.11.2018 00:00

New service

10.09.2019 00:00

10.12.2019 00:00

Changed URL

10.12.2019 00:00

10.03.2020 00:00

New service

10.09.2019 00:00

10.12.2019 00:00

New service

10.09.2019 00:00

10.12.2019 00:00

New service

19.01.2022 10:07

19.01.2022 10:07

Errors in data

03.09.2021 00:00

03.12.2021 00:00

Changed URL

13.12.2019 00:00

13.03.2020 00:00

Changed content in data

20.05.2022 10:31

20.08.2022 10:31

Changed data structure

20.05.2022 11:57

20.08.2022 11:57

Alle tjenester (visning, beregning og nedlastning)

Temporary operational problems

24.03.2022 09:12

24.03.2022 09:12

Alle Riksantikvarens karttjenester er nede

Temporary operational problems

09.03.2022 08:58

09.03.2022 08:58

alle NVE karttjenester

Information

12.08.2021 00:00

12.11.2021 00:00

Alle karttjenester

The system has been restored

14.04.2020 00:00

14.07.2020 00:00

Alle karttjenester

Temporary operational problems

14.04.2020 00:00

14.04.2020 00:00

Alle datasett

Temporary operational problems

30.01.2020 00:00

30.01.2020 00:00

Akvaplan-niva

Scheduled downtime

25.05.2022 15:14

28.05.2022 07:00

Fjernet tjeneste

17.10.2017 00:00

17.01.2018 00:00

Ny tjeneste

17.10.2017 00:00

01.11.2017 00:00

Fjernet tjeneste

17.10.2017 00:00

17.01.2018 00:00

New service

12.12.2019 00:00

12.12.2019 00:00

Changed content in data

01.12.2020 00:00

01.12.2020 00:00

Changed data structure

27.06.2019 00:00

27.06.2019 00:00

Ny eller forbedret funksjonalitet

16.05.2022 12:33

16.05.2022 12:33

New service

22.12.2017 00:00

01.01.2018 00:00

Removed service

30.09.2019 00:00

30.12.2019 00:00

Removed service

07.01.2020 00:00

01.01.2020 00:00

Discontinued dataset

03.01.2020 00:00

03.01.2020 00:00

New version of UML-model

28.06.2023 14:09

28.09.2023 14:09

New test dataset

03.07.2023 14:05

08.08.2023 14:05

New administrative divisions

06.01.2022 12:19

06.04.2022 12:19

New version of UML-model

14.12.2022 14:02

14.12.2022 16:04

New annual edition

14.12.2022 14:05

14.12.2022 16:05

Discontinued dataset

03.01.2020 00:00

03.01.2020 00:00

New administrative divisions

06.01.2022 12:16

06.01.2022 12:16

New version of UML-model

14.12.2022 13:59

14.12.2022 15:00

New test dataset

03.07.2023 14:03

08.08.2023 14:03

New version of UML-model

28.06.2023 14:13

28.09.2023 14:13

Removed service

05.01.2018 00:00

05.04.2018 00:00

Changed data structure

13.08.2019 00:00

13.08.2019 00:00

New service

11.09.2019 00:00

11.12.2019 00:00

New service

19.06.2019 00:00

19.06.2019 00:00

Showing 1001 - 1050 of 1084 hits