Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 26/05/2023
Status: Valid
Showing 951 - 1000 of 1033 hits

New dataset

21.01.2020 00:00

21.01.2020 00:00

New dataset

11.02.2020 00:00

11.05.2020 00:00

New dataset

19.01.2023 14:32

19.04.2023 14:32

New dataset

12.02.2020 00:00

12.02.2020 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

02.12.2019 00:00

02.12.2019 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

12.02.2020 00:00

12.02.2020 00:00

New dataset

10.10.2019 00:00

10.10.2019 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

20.03.2019 00:00

20.03.2019 00:00

New dataset

21.05.2019 00:00

21.05.2019 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

02.12.2019 00:00

02.12.2019 00:00

New dataset

02.12.2019 00:00

02.12.2019 00:00

New dataset

02.12.2019 00:00

02.12.2019 00:00

New dataset

03.01.2020 00:00

03.01.2020 00:00

New dataset

06.06.2019 00:00

03.10.2019 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

02.07.2021 00:00

02.07.2021 00:00

New dataset

03.11.2020 00:00

03.11.2020 00:00

New dataset

05.12.2019 00:00

05.12.2019 00:00

New dataset

11.02.2020 00:00

11.02.2020 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

Geonorge websider og distribusjoner

Scheduled downtime

18.04.2023 11:57

22.04.2023 00:00

NGU - NEDETID 17.12 kl 21.00 til 19.12 kl 17.00

Scheduled downtime

15.12.2021 12:11

17.12.2021 21:00

Kulturminner WMS og REST

Scheduled downtime

16.12.2021 11:38

16.12.2021 16:00

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 21.1 kl 7-17

Scheduled downtime

19.01.2023 11:10

21.01.2023 07:00

Gårdskart

Scheduled downtime

14.02.2021 00:00

14.05.2021 00:00

Nedetid NGU nettsted og karttjenester 6.-7. juni

Scheduled downtime

03.06.2020 00:00

06.06.2020 00:00

NADAG nedlasting

Scheduled downtime

24.10.2022 16:19

24.10.2022 16:19

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 10.12 kl 7-1700 til 19.12 kl 17.00

Scheduled downtime

06.12.2022 15:39

10.12.2022 07:00

NGU - nedetid lørdag 25.2 ca kl 7-17

Scheduled downtime

21.02.2023 10:00

25.02.2023 07:00

Showing 951 - 1000 of 1033 hits