Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge.

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 07/04/2020
Showing 51 - 100 of 496 hits

New administrative divisions

Geovekst

15/12/2019

15/12/2019

New administrative divisions

Geovekst

03/12/2019

03/12/2019

navn

Discontinued test dataset

Ikke angitt

25/12/2019

25/12/2019

Ny tjeneste

Kartverket

16/12/2016

16/03/2017

New service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

New service

Kartverket

19/04/2018

05/05/2018

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

30/10/2019

30/10/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

27/06/2019

27/06/2019

New version of UML-model

Norwegian Mapping Authority

25/03/2019

30/04/2019

New version of UML-model

Norwegian Mapping Authority

09/04/2019

09/04/2019

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

25/12/2019

25/12/2019

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

16/12/2019

16/12/2019

Format changes

Norwegian Mapping Authority

30/10/2019

01/01/2020

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

21/01/2020

21/01/2020

New dataset

Norwegian Mapping Authority

23/10/2019

23/10/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

22/11/2018

22/11/2018

Removed service

Norwegian Mapping Authority

21/12/2017

21/03/2018

New service

Norwegian Mapping Authority

17/01/2018

17/01/2018

New service

Norwegian Mapping Authority

11/12/2019

11/03/2020

New dataset

Norwegian Mapping Authority

16/12/2019

16/12/2019

Changed data content

Norwegian Mapping Authority

15/01/2018

15/01/2018

New service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

Removed service

Norwegian Mapping Authority

05/02/2018

05/05/2018

New service

Norwegian Mapping Authority

13/11/2019

13/02/2020

New annual edition

Norwegian Mapping Authority

07/04/2020

07/04/2020

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

30/10/2019

30/10/2019

New version of UML-model

Norwegian Mapping Authority

25/03/2019

30/04/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

11/09/2019

11/12/2019

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

16/12/2019

16/12/2019

Ny tjeneste

Kartverket

16/01/2017

16/04/2017

Changed data content

Norwegian Mapping Authority

08/01/2019

08/01/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

05/01/2018

05/01/2018

Driftsmelding

The system has been restored

Kartverket

19/02/2019

19/05/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

16/01/2020

16/01/2020

Changed data structure

Norwegian Mapping Authority

01/02/2018

01/02/2018

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

30/10/2019

30/10/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

12/12/2019

12/12/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

12/11/2019

12/02/2020

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

18/12/2019

18/12/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

22/11/2019

22/11/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

18/03/2020

18/06/2020

Removed service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

New service

Norwegian Mapping Authority

22/10/2019

22/10/2019

Driftsmelding

Information

Kartverket

01/11/2018

01/02/2019

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

16/12/2019

16/12/2019

Changed content in data

Norwegian Mapping Authority

02/04/2019

02/04/2019

Ny tjeneste

Kartverket

02/09/2016

03/10/2016

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

03/12/2019

03/12/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

18/03/2020

18/06/2020

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

03/01/2020

03/01/2020

Showing 51 - 100 of 496 hits