Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge.

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 07/04/2020
Showing 51 - 100 of 496 hits

New service

Norwegian Mapping Authority

05/01/2018

05/01/2018

Driftsmelding

The system has been restored

Kartverket

19/02/2019

19/05/2019

Endret URL

Riksantikvaren

22/06/2017

22/09/2017

New dataset

Norwegian Mapping Authority

16/01/2020

16/01/2020

Changed data structure

Norwegian Mapping Authority

01/02/2018

01/02/2018

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

30/10/2019

30/10/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

12/12/2019

12/12/2019

Changed URL

Norwegian Agriculture Agency

04/04/2020

04/07/2020

New dataset

Norwegian Directorate for Civil Protection

07/11/2019

07/11/2019

New service

Statistics Norway

14/02/2019

14/02/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

12/11/2019

12/02/2020

New service

Norwegian Civilian Marksmanship Association

10/10/2019

10/10/2019

New administrative divisions

Geovekst

11/12/2019

11/12/2019

Changed Url

Norwegian Environment Agency

11/01/2019

25/01/2019

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

18/12/2019

18/12/2019

Inadequate updating of data

Directorate for Cultural Heritage

27/08/2019

27/08/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

22/11/2019

22/11/2019

New service

Statistics Norway

21/05/2019

21/05/2019

New service

The Norwegian Defence Estates Agency

06/12/2019

06/12/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

18/03/2020

18/06/2020

Endret URL

Riksantikvaren

25/04/2017

25/07/2017

New service

Geological Survey of Norway

30/04/2018

30/04/2018

Endret URL

Norge i bilder

03/10/2016

03/10/2016

New dataset

Statistics Norway

12/02/2020

12/02/2020

New service

Statistics Norway

05/12/2019

05/12/2019

New service

Norwegian Environment Agency

26/03/2019

03/02/2019

New service

Norwegian Directorate for Civil Protection

14/11/2019

14/02/2020

Endret datastruktur

Riksantikvaren

06/06/2017

06/09/2017

Inadequate updating of data

Directorate for Cultural Heritage

27/08/2019

27/08/2019

Fjernet tjeneste

Miljødirektoratet

09/02/2017

10/05/2017

Endret datainnhold

Riksantikvaren

12/10/2017

12/01/2018

Removed service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

New service

Norwegian Mapping Authority

22/10/2019

22/10/2019

Removed service

Directorate for Cultural Heritage

31/08/2018

30/11/2018

New service

Norwegian Civilian Marksmanship Association

10/01/2020

10/04/2020

Driftsmelding

Information

Kartverket

01/11/2018

01/02/2019

Endret URL

Norges vassdrags- og energidirektorat

15/06/2016

15/09/2016

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

16/12/2019

16/12/2019

Changed content in data

Norwegian Directorate of Fisheries

05/04/2019

05/04/2019

Changed content in data

Norwegian Mapping Authority

02/04/2019

02/04/2019

New service

Statnett

22/05/2019

22/05/2019

Ny tjeneste

Kartverket

02/09/2016

03/10/2016

New administrative divisions

Geovekst

04/12/2019

04/12/2019

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

03/12/2019

03/12/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

18/03/2020

18/06/2020

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

03/01/2020

03/01/2020

New administrative divisions

Geovekst

10/12/2019

10/12/2019

Removed service

Norwegian Petroleum Directorate

06/06/2019

03/10/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

21/01/2020

21/01/2020

Showing 51 - 100 of 496 hits