Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 25/11/2022
Status: Valid
Showing 851 - 900 of 906 hits

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

02.12.2019 00:00

02.12.2019 00:00

New dataset

02.12.2019 00:00

02.12.2019 00:00

New dataset

02.12.2019 00:00

02.12.2019 00:00

New dataset

03.01.2020 00:00

03.01.2020 00:00

New dataset

06.06.2019 00:00

03.10.2019 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

New dataset

02.07.2021 00:00

02.07.2021 00:00

New dataset

03.11.2020 00:00

03.11.2020 00:00

New dataset

05.12.2019 00:00

05.12.2019 00:00

New dataset

11.02.2020 00:00

11.02.2020 00:00

New dataset

12.02.2021 00:00

12.02.2021 00:00

NGU - NEDETID 17.12 kl 21.00 til 19.12 kl 17.00

Scheduled downtime

15.12.2021 12:11

17.12.2021 21:00

Kulturminner WMS og REST

Scheduled downtime

16.12.2021 11:38

16.12.2021 16:00

Gårdskart

Scheduled downtime

14.02.2021 00:00

14.05.2021 00:00

Nedetid NGU nettsted og karttjenester 6.-7. juni

Scheduled downtime

03.06.2020 00:00

06.06.2020 00:00

NADAG nedlasting

Scheduled downtime

24.10.2022 16:19

24.10.2022 16:19

Kart- og nedlastingstjenester fra NGU

Scheduled downtime

06.11.2019 00:00

10.11.2019 00:00

NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data

Scheduled downtime

21.08.2019 00:00

24.08.2019 00:00

NGU - nedetid 28.5, nedlasting og reg.løsninger

Scheduled downtime

25.05.2022 15:14

28.05.2022 07:00

The Norwegian Coastal Administration

Scheduled downtime

29.04.2021 00:00

19.05.2021 00:00

NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Scheduled downtime

27.08.2019 00:00

31.08.2019 00:00

Norwegian Mapping Authority

Scheduled downtime

24.01.2022 10:42

28.01.2022 07:00

Metadata for ortofoto blir utilgjengelig 18. desember

Scheduled downtime

17.12.2019 00:00

18.12.2019 00:00

NGU - nedetid karttjenester

Scheduled downtime

06.11.2019 00:00

10.11.2019 00:00

Geonorge kartkatalog

Status message

10.12.2021 13:17

10.12.2021 13:17

Geonorge

Status message

16.09.2019 00:00

16.12.2019 00:00

Geonorge Temakart (kart.geonorge.no)

The system are closed down permanently

07.06.2022 12:17

03.07.2022 12:17

Fiskeridirektoratet kart system

The system is temporarily out of service

13.12.2021 10:44

13.12.2021 10:44

Laste ned Miljødirektoratets data fra Geonorge

The system is temporarily out of service

09.12.2019 00:00

09.12.2019 00:00

Riksantikvarens Kulturminner WMS- og REST-tjeneste

The system is temporarily out of service

13.12.2021 09:14

13.12.2021 09:14

Cache-tjenester

Temporary operational problems

12.08.2021 00:00

12.08.2021 00:00

Alle tjenester (visning, beregning og nedlastning)

Temporary operational problems

24.03.2022 09:12

24.03.2022 09:12

Driftsmelding

The system has been restored

19.02.2019 00:00

19.05.2019 00:00

Geonorge kartkatalog

Temporary operational problems

11.12.2021 18:44

11.12.2021 18:44

Geonorge

The system has been restored

01.02.2021 00:00

01.05.2021 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

11.11.2019 00:00

11.11.2019 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

16.10.2019 00:00

16.10.2019 00:00

Alle karttjenester

The system has been restored

14.04.2020 00:00

14.07.2020 00:00

Geonorge

Temporary operational problems

18.11.2021 13:30

18.11.2021 13:30

Geonorge - laste ned data

The system has been restored

13.11.2019 00:00

13.11.2019 00:00

Showing 851 - 900 of 906 hits