Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge.

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 18/05/2020
Showing 501 - 506 of 506 hits

Endret datastruktur

Kystverket

31/08/2016

15/09/2016

Ny tjeneste

Kystverket

31/08/2016

15/09/2016

Fjernet tjeneste

Norge i bilder

29/06/2016

01/07/2016

Endret URL

Norges vassdrags- og energidirektorat

15/06/2016

15/09/2016

Endret URL

Norges vassdrags- og energidirektorat

15/06/2016

15/09/2016

Endret URL

Norges vassdrags- og energidirektorat

15/06/2016

15/09/2016

Showing 501 - 506 of 506 hits