Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge.

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 07/04/2020
Showing 451 - 496 of 496 hits

Endret URL

Kartverket

16/10/2017

16/01/2018

Removed service

Norwegian Petroleum Directorate

06/06/2019

03/10/2019

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Removed service

Kartverket

06/11/2017

06/02/2018

New service

Norsk institutt for bioøkonomi

18/06/2018

15/12/2018

NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Scheduled downtime

Norges geologiske undersøkelse

27/08/2019

31/08/2019

New dataset

Norwegian Petroleum Directorate

06/06/2019

03/10/2019

New service

The Norwegian Coastal Administration

13/02/2019

13/02/2019

Changed content in data

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

23/05/2019

23/05/2019

New administrative divisions

Norwegian Mapping Authority

16/12/2019

16/12/2019

New service

Norsk institutt for bioøkonomi

18/06/2018

15/12/2018

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

New administrative divisions

Geovekst

03/12/2019

03/12/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

28/11/2019

28/11/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

19/02/2019

06/05/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

09/01/2019

10/01/2019

Removed service

Norwegian Mapping Authority

15/10/2019

15/01/2020

Removed service

Norwegian Mapping Authority

17/01/2019

17/04/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

05/01/2018

05/01/2018

Changed Url

Norwegian Environment Agency

11/01/2019

25/01/2019

Ny tjeneste

Kystverket

31/08/2016

15/09/2016

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

30/10/2019

30/10/2019

Altered metadata record (new URL)

Norwegian Mapping Authority

08/02/2019

08/02/2019

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

20/03/2019

20/06/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

19/06/2019

19/06/2019

Metadata for ortofoto blir utilgjengelig 18. desember

Scheduled downtime

Kartverket

17/12/2019

18/12/2019

New service

Norwegian Mapping Authority

29/08/2018

29/11/2018

Changed data content

Norwegian Mapping Authority

01/02/2018

01/02/2018

Changed data structure

Norwegian Mapping Authority

01/02/2018

01/05/2018

Removed service

Kartverket

18/03/2019

18/06/2019

New dataset

The Norwegian Coastal Administration

05/12/2019

05/12/2019

Changed codelists

Directorate for Cultural Heritage

28/11/2017

01/03/2018

NGU - nedetid karttjenester

Scheduled downtime

Norges geologiske undersøkelse

06/11/2019

10/11/2019

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

30/10/2019

30/10/2019

Removed service

Norwegian Mapping Authority

06/03/2018

06/03/2018

New dataset

Statistics Norway

11/02/2020

11/02/2020

Removed service

Norwegian Mapping Authority

19/02/2019

19/05/2019

Endret URL

Kystverket

23/09/2016

23/12/2016

Changed URL

Landbruksdirektoratet

04/04/2020

04/07/2020

New service

Statistics Norway

15/11/2019

15/11/2019

Discontinued dataset

Norwegian Mapping Authority

30/10/2019

30/10/2019

Removed service

Kartverket

25/03/2019

25/06/2019

Changed URL

Norwegian Mapping Authority

10/12/2019

10/03/2020

New service

Geological Survey of Norway

19/02/2020

19/02/2020

New service

The Norwegian Armed Forces

04/12/2018

04/12/2018

Changed codelists

Directorate for Cultural Heritage

28/11/2017

01/03/2018

Showing 451 - 496 of 496 hits