Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge.

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 07/04/2020
Showing 451 - 496 of 496 hits

New version of UML-model

Norwegian Mapping Authority

25/03/2019

30/04/2019

New version of UML-model

Norwegian Mapping Authority

09/04/2019

09/04/2019

New version of UML-model

Norwegian Mapping Authority

25/03/2019

30/04/2019

New version of UML-model

Norwegian Mapping Authority

09/04/2019

09/04/2019

New dataset

Statistics Norway

10/10/2019

10/10/2020

New dataset

Norwegian Mapping Authority

23/10/2019

23/10/2019

New dataset

Ministry of Culture

12/09/2019

12/09/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

16/12/2019

16/12/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

16/01/2020

16/01/2020

New dataset

Norwegian Directorate for Civil Protection

07/11/2019

07/11/2019

New dataset

Statistics Norway

12/02/2020

12/02/2020

New dataset

Norwegian Mapping Authority

21/01/2020

21/01/2020

New dataset

Statistics Norway

02/12/2019

02/12/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

09/12/2019

09/12/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

25/11/2019

25/11/2019

New dataset

Statistics Norway

02/12/2019

02/12/2019

New dataset

Kartverket

03/01/2020

03/01/2020

New dataset

Norwegian Mapping Authority

21/01/2020

21/01/2020

New dataset

Statistics Norway

11/02/2020

11/05/2020

New dataset

Statistics Norway

12/02/2020

12/02/2020

New dataset

The Norwegian Defence Estates Agency

03/12/2019

03/12/2019

New dataset

Statistics Norway

02/12/2019

02/12/2019

New dataset

Statistics Norway

12/02/2020

12/02/2020

New dataset

Statistics Norway

10/10/2019

10/10/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

20/03/2019

20/03/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

21/05/2019

21/05/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

08/02/2019

08/02/2019

New dataset

Statistics Norway

02/12/2019

02/12/2019

New dataset

Statistics Norway

02/12/2019

02/12/2019

New dataset

Statistics Norway

02/12/2019

02/12/2019

New dataset

Kartverket

03/01/2020

03/01/2020

New dataset

Norwegian Petroleum Directorate

06/06/2019

03/10/2019

New dataset

Norwegian Mapping Authority

28/11/2019

28/11/2019

New dataset

The Norwegian Coastal Administration

05/12/2019

05/12/2019

New dataset

Statistics Norway

11/02/2020

11/02/2020

Kart- og nedlastingstjenester fra NGU

Scheduled downtime

Norges geologiske undersøkelse

06/11/2019

10/11/2019

NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data

Scheduled downtime

Norges geologiske undersøkelse

21/08/2019

24/08/2019

NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Scheduled downtime

Norges geologiske undersøkelse

27/08/2019

31/08/2019

Metadata for ortofoto blir utilgjengelig 18. desember

Scheduled downtime

Kartverket

17/12/2019

18/12/2019

NGU - nedetid karttjenester

Scheduled downtime

Norges geologiske undersøkelse

06/11/2019

10/11/2019

Geonorge

Status message

Kartverket

16/09/2019

16/12/2019

Laste ned Miljødirektoratets data fra Geonorge

The system is temporarily out of service

Kartverket

09/12/2019

09/12/2019

Driftsmelding

The system has been restored

Kartverket

19/02/2019

19/05/2019

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

Riksantikvaren

11/11/2019

11/11/2019

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

Riksantikvaren

16/10/2019

16/10/2019

Geonorge - laste ned data

The system has been restored

Kartverket

13/11/2019

13/11/2019

Showing 451 - 496 of 496 hits