Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 18/10/2021
Status: Valid
Showing 1 - 32 of 32 hits

Removed service

18.10.2021 14:46

18.01.2022 14:46

Removed service

18.10.2021 14:44

18.01.2022 14:44

Removed service

18.10.2021 14:40

18.01.2022 14:40

New service

18.10.2021 14:27

18.10.2021 14:27

New service

18.10.2021 14:25

18.10.2021 14:25

New service

18.10.2021 14:07

18.10.2021 14:07

Discontinued dataset

11.06.2021 00:00

11.06.2021 00:00

Removed service

21.05.2021 00:00

21.08.2021 00:00

New service

21.05.2021 00:00

21.05.2021 00:00

Changes in title

16.03.2021 00:00

16.03.2021 00:00

Changes in title

16.03.2021 00:00

16.03.2021 00:00

Removed service

16.12.2020 00:00

16.03.2021 00:00

New service

16.12.2020 00:00

16.03.2021 00:00

New version of UML-model

04.12.2020 00:00

04.12.2020 00:00

Removed service

21.09.2020 00:00

21.12.2020 00:00

New service

21.09.2020 00:00

21.09.2020 00:00

New service

21.09.2020 00:00

21.09.2020 00:00

Removed service

21.09.2020 00:00

21.12.2020 00:00

Nedetid NGU nettsted og karttjenester 6.-7. juni

Scheduled downtime

03.06.2020 00:00

06.06.2020 00:00

New service

15.05.2020 00:00

15.05.2020 00:00

Removed service

15.05.2020 00:00

15.08.2020 00:00

Changed content in data

27.03.2020 00:00

01.07.2020 00:00

Removed service

19.02.2020 00:00

19.05.2020 00:00

New service

19.02.2020 00:00

19.02.2020 00:00

Kart- og nedlastingstjenester fra NGU

Scheduled downtime

06.11.2019 00:00

10.11.2019 00:00

NGU - nedetid karttjenester

Scheduled downtime

06.11.2019 00:00

10.11.2019 00:00

NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Scheduled downtime

27.08.2019 00:00

31.08.2019 00:00

NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data

Scheduled downtime

21.08.2019 00:00

24.08.2019 00:00

Changed content in data

15.03.2019 00:00

15.06.2019 00:00

New service

30.04.2018 00:00

30.04.2018 00:00

Removed service

30.04.2018 00:00

30.07.2018 00:00

Showing 1 - 32 of 32 hits