Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 16/05/2022
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 405 hits

Ny eller forbedret funksjonalitet

16.05.2022 12:33

16.05.2022 12:33

Inadequate updating of data source

13.05.2022 13:41

13.05.2022 13:41

Inadequate updating of data source

13.05.2022 13:24

13.05.2022 13:24

Changed URL

28.04.2022 09:36

28.07.2022 09:36

Removed service

07.03.2022 14:48

07.06.2022 14:48

New version of UML-model

28.02.2022 13:58

15.05.2022 13:58

New version of UML-model

25.02.2022 15:03

15.05.2022 15:03

Geonorge nedlastning - pakker

Temporary operational problems

15.02.2022 08:50

08.02.2022 08:50

Removed service

10.02.2022 13:53

10.05.2022 13:53

Removed service

10.02.2022 13:48

10.05.2022 13:48

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

08.02.2022 14:48

08.02.2022 14:48

New service

03.02.2022 12:29

03.02.2022 12:29

Norwegian Mapping Authority

Scheduled downtime

24.01.2022 10:42

28.01.2022 07:00

New administrative divisions

10.01.2022 08:26

10.01.2022 08:26

Discontinued dataset

10.01.2022 08:25

10.01.2022 08:25

New administrative divisions

06.01.2022 12:19

06.04.2022 12:19

New administrative divisions

06.01.2022 12:16

06.01.2022 12:16

Discontinued dataset

06.01.2022 12:15

06.01.2022 12:15

Discontinued dataset

06.01.2022 12:04

06.01.2022 12:04

Geonorge kartkatalog

Temporary operational problems

11.12.2021 18:44

11.12.2021 18:44

New service

10.12.2021 13:50

28.02.2022 13:50

Removed service

10.12.2021 13:49

28.02.2022 13:49

Removed service

10.12.2021 13:48

28.02.2022 13:48

New dataset

10.12.2021 13:45

28.02.2022 13:45

Discontinued dataset

10.12.2021 13:44

28.02.2022 13:44

Discontinued dataset

10.12.2021 13:43

28.02.2022 13:43

Geonorge kartkatalog

Status message

10.12.2021 13:17

10.12.2021 13:17

Removed service

06.12.2021 15:54

06.03.2022 15:54

Changed data structure

24.11.2021 15:02

24.02.2022 15:02

Changed data structure

24.11.2021 15:02

24.02.2022 15:02

Changed data structure

24.11.2021 15:01

28.02.2022 15:01

New version of UML-model

24.11.2021 13:44

24.02.2022 13:44

New version of UML-model

23.11.2021 15:50

23.02.2022 15:50

Geonorge

Temporary operational problems

18.11.2021 13:30

18.11.2021 13:30

Changed level of quality of data

29.09.2021 20:15

29.09.2021 20:15

Changed data structure

21.09.2021 20:17

21.09.2021 20:17

Geonorge - Kartkatalog

Temporary operational problems

16.09.2021 09:47

16.09.2021 07:30

Removed service

30.08.2021 00:00

30.08.2021 00:00

New service

30.08.2021 00:00

30.08.2021 00:00

New service

26.08.2021 00:00

26.08.2021 00:00

Cache-tjenester

Temporary operational problems

12.08.2021 00:00

12.08.2021 00:00

New service

07.07.2021 00:00

07.10.2021 00:00

New service

07.07.2021 00:00

07.10.2021 00:00

Removed service

11.06.2021 00:00

11.08.2021 00:00

Removed service

01.06.2021 00:00

01.09.2021 00:00

Removed service

01.06.2021 00:00

01.09.2021 00:00

Removed service

01.06.2021 00:00

01.09.2021 00:00

Showing 1 - 50 of 405 hits