Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 29/11/2023
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 84 hits

New dataset

29.11.2023 17:23

29.02.2024 17:23

FKB distribusjon

Information

29.11.2023 10:26

29.11.2023 10:26

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

27.11.2023 09:26

27.11.2023 09:26

New version of UML-model

27.11.2023 08:23

09.01.2024 08:23

New version of UML-model

27.11.2023 08:19

09.01.2024 08:19

New version of UML-model

27.11.2023 08:18

09.01.2024 08:18

New version of UML-model

27.11.2023 08:16

09.01.2024 08:16

New version of UML-model

27.11.2023 08:04

09.01.2024 08:04

New version of UML-model

27.11.2023 07:56

09.01.2024 07:56

Geonorge fildistribusjoner

Information

22.11.2023 16:13

04.12.2023 16:13

FKB distribusjon

Temporary operational problems

17.11.2023 14:19

17.11.2023 14:19

Kodelistene "Kommunenummer 2019" og "Fylkesnummer 2019"

The system are closed down permanently

15.11.2023 13:06

15.02.2023 13:06

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

15.11.2023 12:21

15.02.2024 12:21

New dataset

03.11.2023 11:03

01.11.2023 11:03

New dataset

03.11.2023 10:55

03.11.2023 10:55

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 5.11 kl 17-23.30

Scheduled downtime

03.11.2023 10:07

05.11.2023 17:00

Changed data structure

02.11.2023 15:09

01.11.2023 15:09

New dataset

02.11.2023 15:04

01.11.2023 15:04

Changed URL

31.10.2023 15:21

31.10.2023 15:21

Changed content in data

30.10.2023 12:21

01.02.2024 12:21

Removed service

30.10.2023 12:13

01.02.2024 00:00

Removed service

30.10.2023 12:06

01.02.2024 00:00

www.dybdedata.no

The system are closed down permanently

30.10.2023 12:00

01.02.2024 00:00

Plandata

Information

27.10.2023 13:14

27.10.2023 13:14

New dataset

25.10.2023 15:01

25.10.2023 15:01

The quality of the data has changed

19.10.2023 08:30

02.11.2023 08:30

Changed URL

30.09.2023 10:27

29.09.2023 15:00

Changed URL

30.09.2023 10:14

22.09.2023 10:14

Changed URL

29.09.2023 12:03

29.09.2023 12:03

Changed URL

29.09.2023 10:50

29.09.2023 10:50

New dataset

29.09.2023 10:07

29.12.2023 10:07

New version of UML-model

12.09.2023 20:38

05.12.2023 20:38

New version of UML-model

12.09.2023 20:37

05.12.2023 20:37

New version of UML-model

12.09.2023 20:36

05.12.2023 20:36

New version of UML-model

12.09.2023 20:34

05.12.2023 20:34

New version of UML-model

12.09.2023 20:33

05.12.2023 20:33

New version of UML-model

12.09.2023 20:32

05.12.2023 20:32

New version of UML-model

12.09.2023 20:26

20.11.2023 20:26

Kilden til arealinformasjon

Scheduled downtime

15.06.2023 12:00

21.06.2023 11:00

FKB Fildistribusjon

Information

06.06.2023 10:38

06.06.2023 10:38

SePlan.no

The system are closed down permanently

31.05.2023 13:34

01.09.2023 13:34

Norwegian Mapping Authority

Information

16.05.2023 11:29

22.05.2023 11:29

NGU - nedetid lørdag 25.2 ca kl 7-17

Scheduled downtime

21.02.2023 10:00

25.02.2023 07:00

Geonorge - websider

Information

19.12.2022 09:44

19.12.2022 09:44

NADAG nedlasting

Scheduled downtime

24.10.2022 16:19

24.10.2022 16:19

SePlan (kart.geonorge.no/seplan)

Information

27.06.2022 13:24

01.07.2022 13:24

Geonorge Temakart (kart.geonorge.no)

The system are closed down permanently

07.06.2022 12:17

03.07.2022 12:17

Geonorge nedlastning - pakker

Temporary operational problems

15.02.2022 08:50

08.02.2022 08:50

Norwegian Mapping Authority

Scheduled downtime

24.01.2022 10:42

28.01.2022 07:00

Showing 1 - 50 of 84 hits