Topografisk Norgeskart gråtone

Status: Valid
Updated: 15.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 15.02.2024 10:11

Effective date: 15.05.2024 10:11

The alert message:

Versjonsnummerbenevning ("4") er fjernet fra URL. Nytt og oppdatert tilgangspunkt vil være:   https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topograatone?service=wms&request=getcapabilities - den gamle topo4 gråtone-tjenesten vil fremdeles svare, men data blir ikke lenger oppdatert og tjenesten vil bli tatt ned 15.05.2024. Det er også noe endret struktur i form av endrede lagnavn (Layer/name) i den nye tjenesten. Hvis løsningen din refererer til spesifikke lagnavn i tjenesten, bør du sjekke at dette samsvarer med den nye tjenesten.