Tilgjengelighet

Status: Retired
Updated: 10.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 10.12.2021 13:45

Effective date: 28.02.2022 13:45

The alert message:

Nytt samlet datasett for tilgjengelighet erstatter tilgjengelighet - friluft og tilgjengelig - tettsted basert på ny UML modell verskon 1.3
Tilpasning av kodelister for Dekke
Tettsted og Friluft Sittegruppe er slått sammen