Storm surge and sea-level rise

Status: Valid
Updated: 29.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 29.11.2023 17:23

Effective date: 29.02.2024 17:23

The alert message:

Oppdatert DOK-datasett for stormflo og havnivå er ventet i slutten av februar 2024.
Nye tall for stormflo kommer i januar 2024 og oppdaterte tall for havnivåendring basert på IPCC AR6 er ventet i starten av 2024. Dette datasettet vil bli oppdatert med nye tall og anbefalinger for bruk i kommunal planlegging i februar/mars 2024.
Oppdateringen inkluderer også endring av innhold i datasettet og oppdatering av uml-modell.