Norwegian Mapping Authority

Status: Valid
Updated: 01.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 29.11.2023 17:23

Effective date: 26.06.2024 17:23

The alert message:

Oppdatert DOK-datasett for stormflo og havnivå er ventet i midten av juni 2024.
Nye tall for stormflo og oppdaterte tall for havnivåendring basert på IPCC AR6 ble lansert 26. april 2024. Veileder fra DSB med anbefalinger om hvordan dette kunnskapsgrunnlaget skal brukes i kommunal planlegging kommer i juni 2024. Da vil dette datasettet bli oppdatert i tråd med de nye anbefalingene. Oppdateringen inkluderer også endring av innhold i datasettet og oppdatering av uml-modell.

Ny datamodell: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1E9D59A7_49CB_4a80_BA15_E93CE251897E

Les mer om de tekniske endringene for datasettet "stormflo og havnivå" og de tilhørende tjenestene: Temadata stormflo og havnivå | Kartverket.no