Storm surge and sea-level rise

Status: Valid
Updated: 03.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Errors in data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 03.07.2024 11:49

Effective date: 28.06.2024 11:49

The alert message:

Første utgave av nytt datasett innholder noen kjente feil og mangler. Det jobbes med å rette disse og forbedringer av datasettet vil komme.

- Manglende analyser: I første utgave av nytt datasettet mangler noen lag for området Lista-Egersund, samt for nedre del av Glomma, et lite område ved Lindås og innerst i Mofjorden i Modalen. I tillegg er det noen elver der analysen av de høyeste nivåene burde gått enda litt lenger inn over land. 
- Datasettet inneholder isolerte oversvømte områder på land som vil bli fjernet. 
- Dekningsoversikten vil bli oppdatert slik at innland og høytliggende områder blir merket med "Ikke relevant"
- Leveranse som SOSI-filer er for tiden ikke tilgjengelig