Storm surge and sea-level rise

Status: Valid
Updated: 01.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 06.06.2024 07:26

Effective date: 28.06.2024 07:26

The alert message:

Ny url fra 28. juni, med innhold oppdatert til ny veileder fra DSB
I samband med varslet endring av datasettet "Stormflo og havnivå" som denne tjenesten bygger på, har WMS endret url og innhald fra og med 28. juni. Ny url er wms.geonorge.no/skwms1/wms.stormflo_havniva?service=WMS&request=GetCapabilities

Den gamle tjenesten har blitt fjernet på kort varsel, siden datasettet denne bygger på ikke lenger er det gjeldende DOK-datasettet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Les mer om de tekniske endringene for datasettet "stormflo og havnivå" og de tilhørende tjenestene: Temadata stormflo og havnivå | Kartverket.no