Storm surge and sea-level rise

Status: Retired
Updated: 28.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Unavailable service

Type: OGC:WFS

Alert date: 06.06.2024 07:32

Effective date: 19.06.2024 07:32

The alert message:

WFS for stormflo og havnivå vil ikke være tilgjengelig fra midten av juni.
I samband med varslet endring av datasettet "Stormflo og havnivå" som denne tjenesten bygger på, vil WFS for stormflo og havnivå ikke lenger være tilgjengelig fra midten av juni, da denne bygger på datasettet som da ikke lenger er gjeldende. Det jobbes med en ny tjeneste, med oppdatert innhold.

Vi beklager at denne tjenesten blir utilgjengelig på kort varsel.