Storm surge and sea-level rise WFS

Status: Valid
Updated: 01.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed URL

Type: OGC:WFS

Alert date: 28.06.2024 11:00

Effective date: 28.06.2024 11:00

The alert message:

WFS tilknyttet datasettet stormflo og havnivå har fått ny url
Fra og med 28. juni stenges den gamle tjenesten https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stormflo?service=WFS&request=GetCapabilities og ny tjeneste basert på oppdatert datasett er tilgjengelig fra http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stormflo_havniva?service=WFS&request=GetCapabilities

Les mer om de tekniske endringene for datasettet "stormflo og havnivå" og de tilhørende tjenestene: Temadata stormflo og havnivå | Kartverket.no

Tidligere varsel om at WFS ville være utilgjengelig for en periode er trukket tilbake.