Statistical units - Basic District Units 2019 WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/14/2021 8:51:14 AM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WFS

Alert date: 14/01/2021

Effective date: 14/04/2021

The alert message: Tjenesten erstattes av WFS-tjeneste som inneholder alle historiske årganger. Se https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/statistiske-enheter-grunnkretser-historiske-versjoner-wfs/33239eb5-4563-40f1-b81b-fa1dff0f54e4.