Statistical units - Basic District Units 2019 WFS

Status: Retired
Updated: 14.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WFS

Alert date: 14.01.2021 00:00

Effective date: 14.04.2021 00:00

The alert message:

Tjenesten erstattes av WFS-tjeneste som inneholder alle historiske årganger. Se https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/statistiske-enheter-grunnkretser-historiske-versjoner-wfs/33239eb5-4563-40f1-b81b-fa1dff0f54e4.