Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS

Status: Retired
Updated: 25.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 25.01.2022 10:42

Effective date: 25.01.2022 10:42

The alert message:

WMS-tjeneste som leverer datasettet "Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt" er nå tilgjengelig.