Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS

Status: Retired
Updated: 19.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 19.01.2022 09:55

Effective date: 19.01.2022 09:55

The alert message:

WFS-tjeneste som leverer datasettet "Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt" som GML er nå tilgjengelig.