Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt etter T-1442

Status: Retired
Updated: 01.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Changes in title

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 01.12.2021 14:34

Effective date: 01.12.2021 14:34

The alert message:

Navnet på "Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt" er endret til "Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt iht. T-1442".