Snow avalanches - rough susceptibility zones

Status: Valid
Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 26.01.2024 16:44

Effective date: 14.06.2024 16:44

The alert message:

Datasettet avvikles som DOK-datasett, og skal ikke lenger brukes som grunnlag for hensynssoner i arealplanlegging hos kommunene. Det har kommet et nytt aktsomhetskart som erstatter dette kartet og som framover skal brukes: Aktsomhetskart for snøskred