Avalanches - rough susceptiblitity zones WMS

Status: Valid
Updated: 14.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 14.03.2024 08:47

Effective date: 14.06.2024 08:47

The alert message:

Denne tjenesten er erstattet av "Aktsomhetskart for snøskred WMS", da det har kommet ny versjon av aktsomhetskart for snøskred