Snøscooterløyper WMS

Status: Valid
Updated: 07.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 07.06.2024 16:12

Effective date: 07.06.2024 12:00

The alert message:

Nytt felt "Faktaark" er lagt til i tjenesten. Feltet gir lenke til faktaark om et objekt.