Sjøkart - Maritim infrastruktur WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/7/2021 8:29:04 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 07/01/2021

Effective date: 07/01/2021

The alert message: WFS-tjeneste tilgjengelig som leverer datasettet Sjøkart - Maritim infrastruktur er nå tilgjengelig.