SFKB Transaksjoner WMS-T

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/10/2019 1:33:02 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 10/09/2019

Effective date: 10/12/2019

The alert message: Ny tjeneste SFKB-Transaksjoner. Dette er et WMS-time http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.sfkb-transaksjoner?&TIME=2019-08-01/2019-09-01