Organiske miljøgifter i marine sedimenter

Status: Retired
Updated: 18.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 18.01.2022 08:45

Effective date: 18.01.2022 08:45

The alert message:

Datasettet leveres nå i henhold til ny UML-modell, versjon 20220201. Egenskapen "prosjekt" er lagt til objekttypen "OrganiskMiljøgift". Se produktspesifikasjon eller objektregisteret for ny modell: https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/havforskningsinstituttet/organiske-milj%c3%b8gifter-i-marine-sedimenter