Organiske miljøgifter i marine sedimenter WFS

Status: Retired
Updated: 19.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WFS

Alert date: 19.01.2022 12:40

Effective date: 19.01.2022 12:40

The alert message:

Tjenesten leverer datasettet i henhold til ny UML-modell hvor egenskapen "prosjekt" er lagt til objekttypen "OrganiskMiljøgift".