Norwegian Mapping Authority

Status: Valid
Updated: 08.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 08.02.2024 11:30

Effective date: 08.02.2024 11:30

The alert message:

Nytt datasett som inneholder arealer med informasjonstekst som beskriver områder med farlige bølger langs norskekysten. I datasettet advares det mot styrtbrenninger og refraksjonsområder ved spesielle værforhold og vindretninger og at informasjon om vær og bølgehøyder bør innhentes fra tilgjengelige tjenester.