NorKyst-800 Average current speed and direction

Status: Valid
Updated: 30.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Alert date: 30.04.2024 14:56

Effective date: 30.07.2024 14:56

The alert message:

Datasettet stammer fra 10 års midlede verdier (2013-2022) av strømstyrke og retning i hhv overflaten, i vannmassene (intervaller for 5m, 15m, 30m, 50m, 100m, 150m, 200m og 250m), samt ved havbunnen. Avstanden fra havbunn går med gjeldende modelloppsett fra noen cm på grunt vann og opp til 1,5m når totaldybden er 100m eller mer.

Datasettet er tilgjengelig som WMS- og WFS-tjeneste, samt for nedlasting via Havforskningsinstituttet sin Geoserver https://kart.hi.no/data