NorKyst-800 Average sea temperature

Status: Valid
Updated: 30.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Alert date: 30.04.2024 14:53

Effective date: 30.07.2024 14:53

The alert message:

Datasettet stammer fra 10 års midlede verdier (2013-2022) av gjenomsnittlig temperatur i overflaten, vannmassene (intervaller for 5m, 15m, 30m, 50m, 100m, 150m, 200m og 250m), samt ved havbunnen.

Bunnsaltholdighet er hentet ut fra en ti år lang simulering med en tredimensjonal, hydrodynamisk strømmodell. For mer info, se produktarket.

Temperatur er oppgitt i Grader celcius. Oppløsning: 800x800m.