NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner

Status: Retired
Updated: 23.08.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 23.08.2023 11:07

Effective date: 23.08.2023 11:07

The alert message:

Ny distribusjon i Geonorge av datasett fra Marine grunnkart fra Havforskningsinstituttet.