Institute of Marine Research

Status: Valid
Updated: 27.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 25.10.2023 15:01

Effective date: 25.10.2023 15:01

The alert message:

Ny distribusjon i Geonorge av datasett fra Marine grunnkart fra Havforskningsinstituttet.