NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert WFS

Status: Valid
Updated: 16.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed URL

Type: OGC:WFS

Alert date: 15.02.2024 18:23

Effective date: 15.05.2024 18:23

The alert message:

Tilgangspunktet for WFS-tjeneste til datasettet NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjĂžbunn, predikert erstattes med https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.saltvannssjobunntyperpredikert?service=WFS&Version=2.0.0&request=GetCapabilities. Det nye tilgangspunktet leverer data i henhold til UML-modell. Det gamle tilgangspunktet, https://kart.hi.no/mareano/magik/nin_grunntyper/ows?request=GetCapabilities&service=WFS, vil bli avviklet 15.05.2024.